Hareketli Apareyler

Hareketli Apareyler

Hareketli apareyler daha çok karışık dişlenme döneminde kullanılmakla beraber bazı özel amaçlı ortodontik tedaviler için daimi dişlerin tamamen çıkmış olduğu ileri yaşlarda kullanılmaktadır.

Krostaki tek dişlerin yerine alınması, erken süt diş çekimi nedeniyle mesialize olmuş dişlerin eski yerlerine alınması, ortodontik tedavi sonrası pekiştirme amaçlı, yer tutucu olarak ve bunun gibi birçok değişik tipte hareketli aparey vardır. Eğer diş hekiminiz bir ortodonti uzmanını tavsiye etmişse ve çocuğunuzun daimi dişleri tam olarak çıkmamışsa ortodontist eğer tedavi gerekli ise 1. Faz dediğimiz hareketli apareylerle tedavi seçeneğini ilk başta düşünecektir.

Bu tarz apareylerin mantığı hasta tarafından istenildiğinde takılıp çıkarılmasından gelmektedir. Dolayısıyla hasta tarafından çıkarıldığında uyugladığı kuvvette sıfırlanacaktır.

Em çok çene genişletme, expansiyon amacıyla kullanılmaktadır. GRABERDEN alıntı yaparak bu konuyu yeri gelmişken biraz açmak isterim;

Ekspansiyon Kategorileri;

 

Ortodontik ekspansiyon

Hem konvansiyonel sabit apareylerle hem de hareketli ekspansiyon plakları ve finger spring apareyleri ile sağlanan ortodontik ekspansiyon, genellikle bukkal segmentlerin lateral hareketiyle sonuçlanır(aslında dentoalveolardır). Köklerin lingual tippingi sonuçu ilgili dişlerin kronlarının lateral tippinge doğru eğilimi vardır. Yanak kaslarının ve hareketsiz kalan diğer yumuşak dokuların direnci, başarılan ortodontik ekspansiyonun rebound'u (geri sekmek) ve relapsı için kuvvet oluşturur.

Pasif ekspansiyon

Bukkal ve labial kasların kuvvetlerinin oklüzyona olan etkisi Fränkel'in FR-2 apareyinde olduğu gibi engellenirse genellikle dental arklarda genişleme meydana gelir. Bu "pasif" ekspansiyon ekstrinsik biomekanik kuvvetlerin uygulaması ile sonuçlanmaz ama dil gibi intrinsik kuvvetlerin etkisi altındadır. Breiden ve arkadaşları, Fränkel'in FR-2 ile tedavi ettikleri hastalarda yaptıkları implant çalışmalarında kemik depozisyonunun midpalatal suturdan daha çok alveolün lateral tarafı boyunca oluştuğunu göstermişlerdir. Lipbumper tedavisinden sonra aynı zamanda spontane ark ekspansiyonun tipine benzeyen bir durum gözlemlendi.

Ortopedik ekspansiyon

RME apareyleri(figür 11-3) doğru ortopedik ekspansiyona en iyi örneklerdir. Bunlardaki değişimler dişlerin kemik içine doğru hareketlerinden daha ziyade esas olarak iskeletsel yapılarda sağlanmaktadır. RME yalnızca midpalatal suturu ayırmakla kalmıyor aynı zamanda sirkumzygomatik ve sirkummaksiller suturları da etkiliyor. Ortodontist damağı genişlettikten sonra ekspansiyon bölgesinde yeni kemik çökelir, midpalatal suturun bütünlüğünü sağlaması 3 ila 6 ay arasında gerçekleşir.

Erken Ortodontik Ekspansiyonun Mantığı

Ark uzunluğu uyuşmazlığı olan hastalarda erken ortopedik ekspansiyon protokolünün  en önemli apareyi RME'dir. Bir sonraki konu çeşitli mixed dentisyon bölümlerinde sağlanan diş hareketleridir, RME'den ilk bahsedilmiştir çünkü bu tedavi yaklaşım tarzının gerekli komponentlerindendir. Hem mixed hem de daimi dentisyonda bu ekspansiyon protokollerinin kullanımı tedavi edilmemiş bireylerdeki dental arkların gelişimi üzerine yapılmış çalışmalara dayanmaktadır.

Kaynak: Graber

Detaylı Bilgi ve Randevu Talebiniz İçin

    Ankara Ortodonti

  •   Dr.Enver Akın Özkan
         Ortodonti Uzmanı
  •   0312 236 04 16
  •   Olgunlar Kitapçılar Çarşısı Sedir Apt.
         2/16 Kızılay (Akbank Üstü)
  • bilgi@ankaraortodonti.net