Ortognatik Cerrahi

Ortognatik Cerrahi

Ortodontik tedavi ile düzeltilme sınırları dışında olan iskeletsel problemler cerrahi - ortodonti ortak çalışması ile düzeltilebilmektedir. Bu tür problemlerde ortodontist operasyon öncesi dişleri ideal konumlarına getirir ve çene cerrahı ile yapılan bir plan çerçevesinde genel anestezi altında hastanın çeneleri ve çene ilişkilerini cerrah tarafından uygun konuma getirilir.

 

Biz ortodontistler hastalarımızdaki problemlerin kaynağını genel olarak iskeletsel, dişsel ve bu İkisinin kombinasyonu hem iskeletsel hem de dişsel sorunların beraber görüldüğü problemler olarak 3 grupta ayırırız.

Genel olarak dişsel problemlere ağızın genel sağlığı İyi olduğu sürece her yaşta müdahale edebilirken iskeletsel ve kombine problemleri daha çok büyüme gelişim dönemi bitmeden tedavi etmeyi tercih ederiz. Eğer bu yaşlarda hasta yakalanmaz ise de erişkin hastalardaki iskeletsel bu problemleri ancak ortognatik cerrahi prosedürlerle tedavi edilebilmekteyiz.

Ortognatik cerrahi uygulamaları 150 yıldan bu tarafa çeşitli aşamalar kaydederek günümüze kadar gelmiştir. Son yıllarda osteotomi kavramındaki ilerlemeler ve sabitleme yöntemleri, distraksiyon osteogenezisinin çene cerrahisi alanında uygulanmaya başlamasından sonra ortognatik cerrahi yeni bir yön kazanmıştır.

Ortognatik cerrahi uygulamalarında üç temel kavram cerrahinin başarısı için çok önemlidir. Bunlar: Fonksiyonun ve okluzyonun düzeltilmesi ve çene eklemi mekaniğidir. Ortognatik cerrahi operasyonunu yapan hekimin bu kavramlara hakim olması gereklidir.

Gelişen ve değişen cerrahi teknikler, gerek hekime gerekse hastaya büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak ortognatik cerrahinin başarısı, operasyon öncesi ve sonrası hasta takibi; hastanın psikolojik hazırlığı; dişlerin, kemiğin ve nörovasküler yapıların korunması ve doğru yara bakımına bağlıdır. Operasyonda kullanılacak anestetik ilaçlar, kan ürünleri, kemik greftlerinin seçimi, cerrahi başarının önemli bir unsurudur. Ayrıca operasyon sonrası dönemde beslenmemin iyi olması yara iyileşmesine katkıda bulunmakla birlikte fonksiyona hızlı geçişi de sağlar.
Ortognatik cerrahi, hastaya kaybolan çiğneme fonksiyonunun iadesinin yanı sıra psikolojik açıdan kendilerini daha iyi hissetme ve yepyeni bir çehre kazandırılması amacını taşımaktadır.

Ortognatik Cerrahi Öncesi:

Psikolojik Hazırlık:
Hastaların gerek operasyon öncesi gerek operasyon sonrası beklentilerine cevap verebilmek için psikolojik değerlendirme yapılması bir zorunluluktur. Bu bağlamda hasta ile yapılan ilk görüşme çok önemlidir.
Hastanın ortodontik ve cerrahi tedavi planları, hasta ve yakınlarına bilgi olarak verilir. Daha sonra oluşabilecek komplikasyon ve sekel hakkında bilgi verilir. Öngörülen cerrahinin şekli, iyileşme süreci ve rahabilitasyon gibi konular, hasta ve yakınları ile birlikte değerlendirilir. Hasta ve yakınlarının her sorusu mümkün olduğunca birçok noktada aynı fikirde olması, cerrahinin psikolojik başarısının temelini de atacaktır.

Cerrahi Hazırlık:
Günümüzde hasta monitörizasyonu dahil, anestezi altındaki ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler, ortognatik cerrahinin başarısına ciddi şekilde katkıda bulunmuştur. Hastanede kalış süresi kısalmış ve birçok İşlem İse etkili seklide gerçekleştirilerek geceyi hastanede geçirme zorunluluğu bir çok vakada ortadan kalkmıştır.

Ortognatik Cerrahi Sonrası:

Hastanın cerrahi sonrası hemen ayağa kalkması istenir. Hareket pulmoner atelektazl riskini azaltır. Genelde tek çene cerrahi uygulanan hastalar ameliyat oldukları gün evlerine gönderilirler. Hastalar taburcu edildikten sonra ilk hafta boyunca kontrol vizitlerine çağrılırlar. Bu kontrollerde yara iyileşmesi, beslenme ve hastaya özgü şikâyetler üzerinde durulur. Çeneler tam olarak mobillze edildikten sonra amaç fonksiyonun tam olarak rehabilitasyonu olmalıdır.

Vakalara ve problemin şiddetine göre değişik tipte cerrahi uygulamaları vardır. Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

Maksillaya (Üst Çene) Yönelik Cerrahi İşlemler:

 • Le Fort I Osteotomisi
 • Le Fort II Osteotomisi
 • Le Fort III Osteotomisi
 • Segmental Cerrahi Teknikler

Mandibulaya (Alt Çene) Yönelik Cerrahi Teknikler:

 • Sagital Split (Ramus) Osteotomisi
 • Transoral Vertikal Ramus Osteotomisi
 • Ekstraoral Vertikal Ramus Osteotomisi
 • Kombine Vertikal Ramus ve Sagital Osteotomiler
 • Korpus Ostektomisi
 • Ortahat Ostektomisi
 • .Inferior Kenar Osteotomisi
 • Anterior Subapikal Osteotomisi
 • Total Subapikal Osteotomisi
Detaylı Bilgi ve Randevu Talebiniz İçin

  Ankara Ortodonti

 •   Dr.Enver Akın Özkan
       Ortodonti Uzmanı
 •   0312 236 04 16
 •   Olgunlar Kitapçılar Çarşısı Sedir Apt.
       2/16 Kızılay (Akbank Üstü)
 • bilgi@ankaraortodonti.net