Braketleri Yapıştırma

Braketleri Yapıştırma

ORTODONTİK BONDİNG

Klinik pratikte her gün karşılaşılan akıl karıştıran problemlerden ikisi braket ve bantların kaybıdır. Bu bölümde dişlere ortodontik braket yapıştırmanın (bonding) temel basamakları anlatılacaktır. Ortodontik tedavilerin belki de en çok kullanılan aygıtı olan braket yani diş tellerinin içinden geçtiği metal ya da seramik parçaların anlatılan  yapıştırma basamaklarına uyulursa braket düşme gibi olumsuzluklarda en aza inecek ve ortodontik tedaviler daha sorunsuz aynı zamanda daha hızlı ilerleyebilecektir.

Diş Yüzeyinin Hazırlanması

Başarılı herhangi bir bonding prosedüründeki ilk adım tüm  polisajdır, dişler temiz olmak zorundadır. Sıklıkla bu iş için tipik olarak kum taşı pomza ya da patlar kullanılır, mine yüzeyinde film bırakılırsa asit penetre olamayacaktır. Başlangıç basamağında polisaj işlemindeki bütünlük kritiktir. Ağızdaki anterior dişlerin polisajı kadar harcanan zamanın iki katı posteriorda harcanmalıdır.

Tüy fırça yada kauçuk kap kullanılabilmesine rağmen genellikle tüy fırça özellikle posterior dişlerin üzerindeki pelikül kaldırılırken daha etkilidir. Operatör tüy fırçanın gingivaya temas etmediğine, travmaya ve gingival dokularda meydana gelebilecek laserasyonlara yol açmadığına emin olmak için özellikle dikkat etmelidir.

Dişler temizlendikten sonra pomza ve debris tüm mine yüzeyinden hava ve su spreyi ile uzaklaştırılmalıdır. Koronal polisajdan sonra yetersiz durulama bond dayanıklılığını azaltabilir. profilaksi tamamlandıktan ve etchingden önceki mine rodlarını göstermektedir. Mine rodları hala  potansiyel olarak bond direncini azaltacak, calculus tarafından kaplanmıştır. Bu nedenle, dişlerin çoğunun iyi asitlediğine emin olmak için temiz yüzeyler gereklidir ve buda tüm profilaksi ile sağlanabilir.

İzolasyon

Dişler asit prosedüründen önce uygun olarak izole edilmek zorundadırlar Petrol jöle (örneğin Vaseline), dudak/yanak retraktörü yerleştirilmeden önce ağzın köşelerine yerleştirilmelidir. Çoğu örnekte,  bonded braketlerin yerleştirilmesi için her iki arkın hazırlanmasını sağlamak için izolasyonun bu tipi yeterlidir.

Yaygın tükürük akışının olduğu örneklerde bonging işleminden bir saat önce atropin sulfat gibi (her 100 pound için 0.4mg) bir antisialogog verilebilir. Ayrıca, hastanın başını bir tarafa doğru eğmek, maksiller ve mandibular yarım çenede çalışırken sol tarafa tükrük akışı olacağı için, operatöre bond için izin verir.

Asit Etch

 Asit etching işlemi fluoridden zengin katmanları kaldırarak bakteriyel build up’a eğimli asitli mine yüzeyleri bırakır ve bonding’e yatkın mine oluşturur. Dekalsifikasyonları azaltmak için her diş yüzeyinde sadece braketlerin yerleşeceği alanlar asitlenmelidir. Ortodontik personel ve hasta tarafından güvenlik gözlükleri takılmak zorundadır.

Satılan çoğu ortodontik adeziv %37 lik fosforik asit konsantrasyonu ile daimi dişler üzerinde minimal etching süresi olan 15sn sağlar. Michigan Üniversitesinin yürüttüğü araştırma, %37 lik konsantrasyonlu fosforik asit ile etching’in dişlerin çoğunluğunda çok tutarlı yüzeyler sağladığını göstermiştir. Daimi dişler için daha gerçekçi etching süresi 30 saniyedir ve süt dişlerinde 60-90 saniyedir. Ortodonti doktorunun bir quadrantta her bir dişe etkili olarak asit olarak uygulayıp 15 saniye içinde tekrar ilk dişe dönmesi olanaksızdır. On beş ila 90 saniye arasında daimi dişlere uygulanan asit etch işlemlerinde bond dayanıklılığında herhangi bir belirgin fark olduğuna dair kanıt yoktur. Eğer dişin kronun 90 saniyeden fazla asitlenirse, mine üzerindeki çözünmez kalsiyum fosfat tuz kristal yapıları durulamada su geçirmez buda bond dayanıklılığının azalması ile sonuçlanır.

Genel olarak ya likit ech yada jel etch kullanılır. Ecthing materyalinin kontrolü zorunlu olduğunda veya izole bir bölge asitlenirken jel etch endikedir.

Likit Etch

Likit etch materyali mine yüzeyine küçük spançla veya pamuk peletle dokundurulmalıdır. Asit etch asla mine yüzeyine sürülmemelidir çünkü fosforik asit mine dokunduğu an rodlar ekspoze olur. Mine rodları mekanik olarak adhesive bondlanacak narin “parmaklar”dır. Kron yüzeyine asitin sürülmesi mine rodlarında fraktüre ve bondingi oluşturacak yüzey alanının zayıflamasına neden olur.

Jel Etch

Ortodonti uzmanı konsantre asit kullanmak istediğinde veya asitin gingiva ile kontaktının engellenmesi istendiğinde jel etch kullanılır. Gliserin, yoğunlaştırıcı ajan olarak likit jele eklenir. Tipik olarak jel ecth şırıngada paketlenir, mine yüzeyine uygulanır Dağıtmada şırınganın iğnesi diş üzerine asit uygulanırken hareket ettirilerek kullanılmamalıdır çünkü bu hareket aynı zamanda kolay kırılır mine rodlarını kırabilir. Küçük bir spanç pamuk forsepsi ile tutularak her dişe uygun penetrasyonun başarılması için dokundurularak kullanılmalıdır. Spanç peletin hareketi önemlidir çünkü jel etch çok ağırdır ve likit etch gibi mine yüzeyine akmaz.

 

Durulama ve Kurulama

Diş preperasyonunda en çok ihmal edilen iki basamak durulama ve kurulamadır. En yaygın yanlış anlama sadece durulama ile asitin dişten uzaklaşacağının gerçekleşeceğidir. Aslında asitin uzaklaştırılması durulama için ikincil nedendir. Durulama için asıl neden mine üzerine fosforik asit uygulaması ile oluşan kalsiyum fosfat tuz kristallerinin mine rodları etrafından ayrılan demineralize partiküllerde olduğu gibi uzaklaştırılmasıdır. Bu nedenle, tüm durulama zorunludur. Biz, likit etch ile her diş için 10-15sn ve jel etch ile her diş için 20sn su spreyinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Operatör dişlerin üzerindeki asiti silerek almaya ve ıslak pamuk rulo ile almaya çalışmamalıdır. Bu işlem mine rodlarını kıracak ve zayıf bond direnci oluşacaktır.

Tüm durulamayı, yağsız hava ile her bir dişin yoğun kurulanması takip etmelidir. Dişin üzerine hava püskürtülmeden önce, havanın saflığı kontrol edilmelidir.  Asistan hastanın peçetesine veya bir ağız aynasına havayı, konsantrasyonunu veya yağını açığa çıkarmak için püskürtmelidir. Genellikle hava hattındali kontaminasyon filtrelerin yüklenmesi ile düzeltilebilir. Kurulamanın alternatif anlamı, Nola tarafından satılan sıcak hava kaynağıdır (Hiltın Head SC) . Bu kurutucu sistem içinde kontaminant olmamasını sağlar. Posterior bölgelerde, havanın subgingival salivanın mine ile temasını engellemek için gingivaya doğru yönlendirilmesi tavsiye edilir.

Bu noktada, minein mat ve donmuş görünümünün olduğu, sarımtırak görünümünün olmadığı kontrol edilmelidir. Sarımtırak görünüş kaldırılması gereken kakulusun varlığını gösterir, buda minein yeniden asitlenmesini gerektirir. Eğer mine bazı bölgelerde mat, bazı bölgelerde parlak ise, muhtemelen perikıl mevcuttur, tekrar scaling ve asitleme gerekmektedir.

Bu noktadan sonra, salivanın minee değmemesine dikkat edilmelidir çünkü saliva bonding işlemi sırasında minei remineralize edecek proteinler içermektedir. Eğer asitlemeden sonra saliva kontaminasyonundan şüpheleniliyorsa, kontamine mine 20 sn yeniden asitlenmeli, durulanmalı ve kurulanmalıdır. Eğer bu işlem yapılmazsa, işlem başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Bonding için dişin hazırlanması, diş yüzeylerinin kimyasal olarak temizlenmesini de içerir. Bununla birlikte yüzeyin kimyasal olarak temizlenmesi çıplak gözle görülemeyebilir. Sadece asitlenmiş diş yüzeylerinin mat ve donuk beyaz görünmesi bonding için ideal yüzey oluşturulması için yeterli değildir. Sadece operatör preperasyondaki tüm basamakların doğru ve tam olarak yapılıp yapılmadığını bilebilir.

Adezyon Güçlendirici

Hipokalsifiye, fluoridli, aşırı tebeşirimsi ve süt dişi minei bonding için ideal yüzey sunmaz. Enhance adezyon güçlendirici bu tip dişlerde veya daha önce bond başarısızlığı meydana gelen yerlerde adezyon artışı meydana getirir. Bir adezyon güçlendirici isminden anlaşılabileceği gibi bond gücünü arttırır. Aralarında bizimde bulunduğumuz bazı ofisler, adezyon güçlendiriciyi tüm hastalara uygulamaktadırlar.

Adezyon güçlendirici kullanılırken, başlangıç olarak dişlerin klinik kronları rutin protokole göre polisajlanmalı, asitlenmeli, durulanmalı ve kurulanmalıdır. Daha sonra, Enhance’ın 2 eşit parçası (Parça A, Parça B) karıştırılarak birleştirilmeli  ve mine üzerine cömertçe dört uygulama yapılmalıdır. On saniye beklendikten sonra materyal hava ile hafifçe kurutulmalıdır. Bu sistem kimyasal, ışık veya dual cure adezivler ile birlikte kullanılabilir.

Daha önce bahsedeilen güçlendiricilerin tümü saliva ile kontamine dişlerde yeniden asitleme olmaksızın aynı zamanda optimal bond direncini sağlayacaktır. Assure dışında hepsi bir sealent ile birleştirilir, bu bonding resin uygulamasından önce ve etching’den sonra ekstra basamaktır.

Bonding Adezivler

Direk bonding uygulamaları için son dönemde ortaya çıkan 4 tip adeziv 3 kateroriye ayrılabilir: Kimyasal sertleşen, Işıkla sertleşen, Dual sertleşen. Bahsedilen ilk iki sistem, adezivin iki komponentinin birbiriyle etkileştiği kimyasal sertleşen kategorisine girer(karıştırılan ve karıştırılmayan sistemler). Işıkla polimerize olan sistem yüksek yoğunluktaki görünür ışık ile polimerize olur. Çalışma zamanı sınırsızdır ve bir aktif ark teli hemen yerleştirilebilir. Dual sertleşen sistem görünür ışık ile veya ışıksız sertleşebilir. Görünür ışık kaynağından kısa süreli bir ekspoz adezivi tükürükten koruyacaktır ve kimyasal sertleşme ile bitecek olan polimerizasyonu başlatır.

Bonding sistemi seçimi ortodontist ve  ekibinin seçimine bağladır. Aşağıda anlatılan 4 sistem uygun şekilde kullanıldığında yeterli sertliği sağlar. Şu akılda tutulmalıdır ki ortodontik adezivler daha ince tabakalarda kalın tabakalardan daha yüksek dayanıklılığa sahip olmaları anlamına gelen ince film kalınlığında materyallerdir.

Kimyasal Sertleşen Adezivler

Kimyasal sertleşen sistemin birbiri ile temasa geldiğinde reaksiyona giren iki komponenti vardır. İki komponent karıştırıldığında çalışma süresi başlar. Bu süre boyunca braketler yerleştirilebilir veya bond zayıflamaksızın hareket ettirilebilir. Jel periyodunun başlangıcında çalışma süresi biter. Bu periyod boyunça braketler hareket ettirilemez veya bond belirgin şekilde zayıflayacaktır. Çalışma süresinde üreticinin önerileri sıkı şekilde takip edilmelidir. İlk setin başlangıcında adeziv dokunulduğunda serttir ve braketler kolaylıkla tükrük ile ıslanır. 5 dakika sonra aktif ark teli yerleştirilebilir.

Miks Adezivler

Miks adezivler birlikte hazırlanmış eşit miktarda a ve b patlarının karıştırılmasıyla ve sonra braket base ine uygulanır , bonding resinin iki parçası karıştırıldıktan sonra dişe uygulanır. Yaygın olarak kullanılan iki miks adeziv Phase II (Reliance) ve Concise (3M Company) dır. Bizim özel pratiğimizde, bir iki pat miks sistemi (Phase II) rutin olarak ortodontik bonding için kullanılır.

Bu uygulamanın ilk basamağı bir damla aktivatör ve temel bonding resininin iyice karıştırılması ve fırça ile her bir dişe ince bir tabaka uygulanmasıdır. Operatör, bonding resinin uygulamasının başlangıcında klinik kronun gingival kenarında tükürük kontaminasyonundan kaçınmaya ve fırçayı insizal olarak hareket ettirmeye dikkat etmelidir. Bu noktada iki seçenek vardır: dişler hemen bondlana bilir veya eğer dişler tükürüksüz tutulabiliyorsa, birkaç dakika geçince bond dayanıklılığı riski olmayacaktır.

Uygulamadaki sonraki basamak, karıştırma kağıdı üzerinde eşit miktarda A ve B patlarının beraber karıştırılmasıdır. İki pat beraber ezilerek 10 saniye karıştırılmalıdır. Bire bir karıştırma oranı iki dakikalık çalışma zamanı sağlar. Bonding patı, braketin ağlı tarafına uygulanır. Braket diş üzerindeki yerine bastırıldığında, braket altından minimal adeziv çıkar. Braket bir altın kaplama bıçakla (#850-05, Zulauf Co, Lubbıck TX) veya braket yerleştirici ensturumanla konumuna yerleştirilir.

Braket uygun olarak yerleştirildikten sonra fazla adeziv dikkatlice bir altın kaplama bıçakla veya bir düz explorer’la uzaklaştırılmalıdır. Bu tip ürünün kimyasal-cure’unun hemen temizlenmesi gerekmektedir. Eğer her bir braket yerleştirilirken temizliye başlanmazsa, fazla materyal setleşecek, fazla materyalin kaldırılması güç hale gelecek ve bazen de imkansız olacaktır.

İki dakika sonra, adeziv jel periyoduna girdiği için hareket ettirilmemelidir. İki dakikalık çalışma periyodundan sonraki her hareket, belirgin olarak bond dayanıklılığını azaltacaktır. Son braket konumlandırıldıktan beş dakika sonra bir aktif ark teli yerleştirilebilir.

Bizim pratiğimizde, tek adeziv karışımı her braket çiftinin yerleştirilmesi için kullanılır. Az  miktarda A ve B patları karıştırma kağıdı üzerine yerleştirilir ve her bir braket için patların her bir tipi birlikte karıştırılır. Bununla birlikte bazı klinisyenler, her bir karıştırma ile bir den fazla braketin bondunu tercih eder. Adezivin çalışma zamanının iki katına çıkarılması için, karıştırma kağıdına soğuk cam uygulanabilir. A ve B patı kağıt üzerine yerleştirilir ve bir dakika soğuğun işlemesi için beklenmelidir. Böylece kimyasal pat eklemeden adezivin çalışma zamanı iki katına çıkartılabilir. Eğer her braket için tek bir miks adeziv karıştırılıyorsa, fazla çalışma zamanı gerekli değildir. Bununla birlikte, iki parçalı miks sistemde çoğu operatörün gördüğü hata diş üzerine fazla miktarda sealent tabakasının uygulanması ve adeziv jel periyodunun başlamasından sonra braketlerin yerleştirilmesidir. Bu nedenle biz, her braket için karıştırmanın ayrılmasını tavsiye ediyoruz.

No-Miks Adezivler

Bir no-miks adeziv sistemi polimerizasyonu başlatacak katalizör ve primere dayanır. Bir no-miks adeziv sisteminin bond dayanıklılığı braket tabanı ve diş minesi arasındaki adeziv tabakasının kalınlığına bağlıdır, ince bir tabaka tercih edilir. Bu yüzden bir no-miks adeziv sistem kullanılırken, bond yapılac ak dişin kron anatomisini braket kurvatürünün uyumundan emin olmak için her braketin uygun dişe bir çalışma modeli üzerinde yerleştirilmesini önemle tavsiye ederiz. Eğer büyük aralıklar varsa kargaburun veya üç parmak pensi düzgün bir uyum sağlamak için braket tabanına kontur vermede kullanılabilir. Diş asitlenip yıkanıp kurutulduktan sonra ince bir no-miks primer tabakası her dişe ve her braket tabanına sürülür. Bir kürdan veya şırınga ile küçük miktarda adeziv patı braketin ağlı yüzeyine uygulanır. Çoğu no-miks adeziv için öalışma süresi 30 saniyedir ( süre pat braket tabanına yerleştirildiğinde başlar). Daha sonra braket diş üzerine yerleştirilir ve pozisyonlanır . Bond dayanıklılığını artırarak ve patın üniform bir tabakada olmasından emin olmasını sağlayarak primer patı güçlendirecektir. Miks adeziv sistemleri ile yerleştirilen braketlerin aksine tüm braketler yerleştirildikten sonra braket tabanının çevresindeki fazla adeziv kolaylıkla kaldırılabilir. En son braket pozisyonlandıktan 5 dakika sonra, bir ark teli yerleştirilebilir ve pozisyonlanabilir.

No mix sistemlerde belirtilen en yaygın operatör hatası, diş ve braket üzerine fazla primer tabakası uygulanması ve fazla miktarda pat yerleştirilmesidir.

Işıkla polimerize olan adezivler

Üçüncü sistem popüler olan ışıkla polimerize olan adezivlerdir. Bu materyal görülebilir ışıkla polimerize edilir. Popüler ışıkla sertleşen bonding ajanları Light-Bond (Reliance), Transbond XT (Unitek) ve Enlight (Ormco) dur.

Bu uygulamada kullanılan ışığın özellikle her ürün için üreticilerin tavsiye ettiği zaman aralığında minimum 400 miliwatt devamlı çıkışı olmalıdır. Radiometer ile ışık kaynağı ışık yoğunluğunu doğrulamak için aylık olarak kontrol edilmelidir. Enfeksiyon kontrolü için ışık kaynağının uçuna yerleştirilen şeffaf plastik karton, ışık yoğunluğunu negatif olarak etkileyebilir.

Işık Kaynakları

Aralarında laser, Plasma Arc, turbo tip ve Power slot’un bulunduğu birkaç yeni hızlı ışık kaynağı tanıtılmıştır.

Laser. Laser’in 5 saniye uygulanması yeterlidir çünkü adeziv katölizörünü aktive eden fotonlar bir bölgede çok sayıda foton konsantrasyonu oluşturacak şekilde yönlendirilir.

Plasma Ark. Işıkla sertleşen ortodontik adezivlerde en popüler kullanılan katalizör Camphoquinone, optimal olarak 468 nanometre dalga boyunda etkilenir. Standart ışık kaynaklarından yayılan dalga boyu 400-500 nanometre arasındadır. Plasma ark ışık filtresi 440-480 nanometre dalga boyundadır ve yüksek watt ampulü ile standart kompoziti 10sn de etkiler.

Turbo Tip. Turbo tip ışık direktörü basit bir şekilde direktörün boyutunu 11mm den 8mm e indirir. Bunun sonucunda, braketin base’ine komşu komposite daha fazla enerji hücum eder buda 10 saniyede etkileşimi sağlar.

Power Slot. Power Slot, Demetron, Unitek, Vivadent ve Caulk ışık kaynaklarına uygun ışık direktörüdür . Benzersiz patentli şekli enerjisi daha etkili olması gereken yerde- braket base’ine komşu- toplar buda standart ışıkla sertleşen adezivler için 10 saniye etkileşim ile sonuçlanır.

Bonding Uygulaması

Uygulamanın ilk basamağı diş üzerine çok ince tabaka light-cure sealant’ın sürülmesidir. Bir veya iki damla sealant resin karıştırma pedi üzerine dağıtırlı ve bir fırça ince uniform tabaka sealant’ın asitli mine yüzeyine uygulanmasında kullanılabilir. Bu noktada, operatör sealant’ı ışınlayabilir veya öylece bırakabilir. Pratik tecrübe sealent’ın ışınlamasıdır çünkü 10 saniye sealantın ışınlanması, mine rodlarını kapatarak tükürük kontaminasyonuna karşı korur. Kontamine dişler %100 alkolün hafifçe dokundurulmasıyla temizlenebilir.

Aynı zamanda braket yerleştirilmeden önce sealantın ışınlanması braketin kaymasını azatlığı içinde tavsiye edilir. Sealant doğasında akışkan olduğu için ışınlanmadığında braketin hareket etmesine neden olabilir.

Daha sonra pad braketin arak yüzeyine uygulanır. Patın braketin ağlı yüzeyine kürdanın düz başı ile veya plastik karıştırma spatülü ile uygulanması  işlemi ağlı yüzey ile pat arasında güçlü mekanik bond sağlamasını temin etmek için önemlidir. Braket diş üzerine yerleştirilmeli, final pozisyonunda bastırılmalı ve taşan bonding materyali adeziv ışık kaynağı ile polimerize edilmeden uzaklaştırılmalıdır.

Biz metal braketler için standart ışık kaynağı kullanıldığında, 20 saniye insizalden ve 10 saniye gingival ve ya mesialden yapılmak üzere toplam 30 saniye ışınlamayı tavsiye ediyoruz. Işınlama sırasında ışın direktörünün mümükün olduğuna braket base’ine yakın konumlandırılması zorunludur. Seramik veya beyaz braketlerde ark tei slotunun fasial yüzeyinden 30 saniye ışınlama ile polimerizasyon gerçekleştirilebilir. Ark teli yerleşimi acildir.

Işıkla polimerizasyon sistemi rutin ortodontik bondinginden çok etkili olarak kullanılabilir. Braketlerin direk bondinginin dezavantajlarından biri hastanın bonding için hazırlanmasından sonra deneyimli ortodontistlerin braketi yerleştirmesi için gereken yoğun çalışma zamanıdır (her ark için 4-8 dakika). Daha kuvvetli light-cure adezivlerin gelişmesiyle, başlangıç olarak bir arktaki braketler hasta başı asistanı tarafından konumlandırılabilir. Braketin kaymasını minimalize etmek için sealent ışınlandıktan sonra ortodontik asistan braketi konumuna bastırır ve personel görevlisi taşan adeziv artıklarını ortodontist braketlerin final pozisyonlarını ayarlamadan önce uzaklaştırabilir. Ortodontistin hastayı görmeden önce braketlerin dişler üzerine yerleştirilmesi ve fazla adezivin uzaklaştırılması ile, ortodontistin braketleri konumlandırmak için harcadığı zaman büyük ölçüde azaltılır. Daha sonra asistan genellikle her diş için10 saniye hızlı ışınlama kaynağı ile adezivi polimerize eder.

Klinik pratikte en yaygın hatalar bu tip bonding ajanının metal ağ tabanına uygun olmayarak yerlerştirilmesini içerir ve ikincisi de, ışınlama sırasında ışık kaynağının braket tabanından çok uzakta konumlandırılmasıdır.

Dual-Cure Sistem

Diğer bir dire bonding formu, görünür ışık varlığında veya yokluğunda sertleşmenin olduğu dual-cure sistemidir. Mine hazırlanır, ışıkla sertleşen bir sealent ile kaplanır ve ışık uygulanır. Eğer patlar kavanozdaysa çapraz kontaminasyonu önlemek için bir spatülün farklı uçlarıyla A ve B dual-cure patlarından eşit miktarda alınarak karıştırma kağıdına konur. İki pat10 sn karıştırılır ve braket tabanına uygulanır. bire bir katalizör oranı, 3 dakikalık çalışma süresi sağlayarak, bir pat karışımı ile birkaç braket yerleştirilmesine izin verir. Karıştırılmış pat, direk ışıktan korunmalıdır.

Bir braket final pozisyona getirildiğinde, başlangıçtaki 5 sn’lik ışık uygulaması adezivi tükürüğe karşı koruyacaktır. Bu ışık uygulaması, kimyasal olarak gerçekleşen final polimerizasyonu başlatır. Fazla bonding materyali, polimerize olmadan temizlenmelidir. Beş dakika sonra bir ark teli yerleştirilebilir. Eğer sadece bir braket yapıştırılacak ve hemen bir ark teli takılması isteniyorsa, braketi yapıştırmak için yalnızca pat A kullanılabilir. Braket seal uygulanmış dişin üzerine yerleştirilir ve insizal kenardan 20 sn , mesial ve distalden 10 sn ışık uygulanır.

Bu sistemdeki en yaygın operatör hatası, 5 sn ışık uygulamasından sonra arkteli ligatürü için 5 dakika bekleme süresindeki başarısızlıktır.

KAYNAK : Mc Namara

Detaylı Bilgi ve Randevu Talebiniz İçin

    Ankara Ortodonti

  •   Dr.Enver Akın Özkan
         Ortodonti Uzmanı
  •   0312 236 04 16
  •   Olgunlar Kitapçılar Çarşısı Sedir Apt.
         2/16 Kızılay (Akbank Üstü)
  • bilgi@ankaraortodonti.net