Ortodontik Yüz Maskesi

Ortodontik Yüz Maskesi

 Çoğu aile çocuğumun alt çenesi önde ya da büyük diye ortodontiste başvurur. Ama bunların bir kısmında alt çene normal üst çene geride ve küçük konumlanmıştır. İşte yüz maskesi böyle hastalarda üst çenenin öne doğru büyümesini ve hareketini teşvik etmek alt çenenin büyümesini sınırlamak için kullanılan ortopedik etkili bir ortodonti aygıtıdır. Reverse headger.

Class III maloklüzyon tedavisi seçenekleri arasında belki de en etkili seçenek geç süt dentisyonda veya erken karma dentisyonda kullanılabilen face-mask yani yüz maskesi dir. Juvenillerde craniofasiyal komplex şekillendirilebilir olduğundan özellikle rapid maksiller ekspansiyonla kullanıldığında bu tip tedavi ile üç düzlemde de önemli değişiklikler elde edilebilir. Buna rağmen erken daimi dentisyon hastalarında limitli başarı elde edilmiştir.

Face mask 100 yıl önce geliştirilmiş olsa da Delaire’in apareyi 1960’lerin sonlarında kleft hastalarının tedavisinde kullanmak üzere tekrar tanıtmasına kadar nadiren kullanılmaktaydı. Amerika’da faca mask’e karşı ilgi Baylor Universitesi’nde araştırmalarını yürüten Petit tarafından arttırıldı.

Birçok iskeletsel ve dental konfigürasyon Class III maloklüzyonun klinik görüntüsüne eşlik eder. Teorik perspektiften bakıldığında, bireyin ihtiyaçlarına uygun tedavi şekli seçmek uygundur (örn. FR-3 maksiller iskeletsel retrüzyonda, chin-cup mandibular prognati hastalarında). Buna rağmen face mask tedavi cevabının doğası ve tedaviye başlangıç yaşı birçok Class III problemde apareyin uygunluğun olduğunu göstermiştir.

TEDAVİ ETKİLERİ

Bu metot yüz yılı aşkın süredir kullanılmasına rağmen tedavi etkileri ile ilgili yapılmış birkaç çalışma vardır. Geçen on yıldan önce yüz maskesi ile ilgili çalışmalar doğa anekdotları şeklindedir. Son birkaç yılda yüz maskesinin etkileri daha çok örnekte sefalometrik çalışmalarla analiz edilmiştir. Face mask özellikle maksiller ankraj ünitesiyle kullanıldığında (e.g. bonded akrilik splint ekspander) aşağıdaki etkilerden birini veya daha fazlasını sağlar:

 1. CO-CR uyumsuzluğunu düzeltir. Bu düzelme hızla gerçekleşir ve özellikle pseudo Class III hastalarında görülür.
 2. Maksiller iskeletsel protrüzyon. Genellikle 1-3 mm maksillanın ileri hareketi gözlenir.
 3. Maksiller dentisyonun ileri hareketi
 4. Alt keserlerin lingual tippingi. Bu tipping genellikle önceden varolan anterior cross-bite düzeltilirken olur.
 5. Kraniel tabana göre mandibulanın geri rotasyonu. Hastanın tedavi başlangıcında kısa veya nötral alt anterior yüz yüksekliğine sahip olduğu durumlarda bu değişiklik avantajdır. Alt yüz yüksekliği artmış hastalarda bu etki istenmez.
 6. Mandibular büyümede olumlu değişiklikler, en azından kısa dönemde (at least over the short-term). İleri yönde kondiler büyüme mandibular uzunlukta azalma ile birlikte görülebilir.

TEDAVİ ZAMANLAMASI

Son dönemde yapılan sefalometrik ve morfometrik çalışmaların ışığında yazar erken karma dentisyonda yapılan face mask tedavilerinin geç karma dentisyonda yapılanlardan daha çok kraniofasiyal değişikliklere yol açtığını belirtmiştir. Erken tedavi ile en fark edilir değişiklik maksiller yapıların ileri deplasmanı iken geç karma dentisyonda tedavi edilen hastalarda maksiller büyümede tedavi edilmemiş Class III olgularla karşılaştırıldığında önemli bir değişiklik görülmemiştir.

Ayrıca, posreroanterior ortopedik traksiyon sfenoid kemiğin pterygoid prosesinden itibaren maksiller tüberin ileri deplasmanına tedavi yalnızca erken karma dentisyonda uygulandığında neden olmaktadır. Bu bulgu Melsen ve Melsen’in otopsi materyali üzerindeki gözlemlerini de desteklemektedir. Araştırmacılara göre palatal kemiğin pterygoid prosesten ayrılması sadece infantil ve juvenil (erken karma dentisyon) dönemdeki kuru kafalarda gösterilmiştir. Geç juvenil (geç karma dentisyon) ve adolesan dönemde disartikülasyon denendiğinde sıkı interdijitasyon gösteren kemik yüzeylerinde fraktürlerin eşlik ettiği görülmüştür.

Yazarın grubu tarafından yapılan çalışmalarda, maksillanın A noktası üzerinde kaydedilen ortalama yıllık ileri büyümesi erken ve geç her iki tedavi edilmemiş Class III maloklüzyon kontrol grubunda yaklaşık 1 mm.dir. Erken dönemde tedavi edilen grupta A noktası üzerinde maksillanın yıllık yaklaşık sagital büyümesi kontrol grubunun 4 katı (4,1 mm) iken geç tedavi grubunda fark istatistiksel olarak önemli değildir (2,1mm).

Face mask tedavisinin mandibula üzerine etkisi araştırıldığında mandibular uzunluğun (Co-Gn) erken tedavi edilmiş grupta kontrol grubuyla karşılaştırıldığında küçük artışlar gösterdiği, buna rağmen geç tedavi edilmiş grupta (geç daimi dentisyon) mandibular uzunluğun etkilenmediği görülmüştür. Erken ve geç dönem tedavi edilmemiş grupta Co-Gn ölçümündeki artış yılda yaklaşık 4.5 mm.dir. Geç daimi dentisyonda tedavi edilen grupta yıllık artış yaklaşık 3.5 mm, erken tedavi edilen grupta ise yalnızca yılda 2 mm.dir. Daha fazla ön ve ileri yönde kondiler büyüme ile total mandibular uzunlukta istenen artış erken dönemde tedavi edilen grupta gözlenmiştir. Lavergne ve Gasson’a göre mandibulanın ‘anterior morfogenetik rotasyonu’olarak adlandırılan bu mekanizma mandibular büyümenin maksillaya göre fazlalığını maskeleyen biyolojik bir prosestir ve Class III maloklüzyonların erken fonksiyonel tedavisinde majör etki olarak rapor edilmiştir.

Tüm bu gözlemler Class III ortodontik maloklüzyonun ortopedik yüz maskesi ile tedavisinde dental gelişimin erken karma dentisyon fazının en uygun period olduğunu göstermektedir. Erken tedavinin pozitif etkisini daha fazla arttırmak için bonded maksiller ekspander face mask ile birlikte kullanılabilir.

İdeal tedavi zamanlaması yaklaşımı düşünüldüğünde ortodontik yüz maskesi tedavisinin tedavi sonrası oluşan iskeletsel değişikliklerin analizi araştırılması gereken bir konudur. İskeletsel Class III düzensizliğin aktif ortopedik tedavisi sonrası retansiyon protokolü ne olursa olsun çoğu klinik araştırma protraksiyon sonrası periyotta tedavi edilmiş ve edilmemiş Class III vakalarda maksiller ve mandibular büyüme hızlarının aynı olduğu görüşü üzerinde birleşmektedir. Diğerlerinden farklı olarak, yazar herhangi bir retansiyon apareyi kullanılmadığında tedavi sonrasında bir yıl içerisinde Class III kraniofasiyal büyüme paterninin tekrar oluştuğunu savunmaktadır. Bununla birlikte aktif tedavi ve tedavi sonrası periyotların kombine sonuçları ele alındığında Class III maloklüzyonların erken karma dentisyonda geç karma dentistondan daha iyi kraniofasiyal değişiklikler oluşturduğu görülmektedir. 

ORTOPEDİK FACE MASK TEDAVİSİNİN KOMPONENTLERİ

face-mask

Standart teknik bonded maksiller splint, ağır elastikler ve face mask içermektedir.

Face Mask

Bu ortopedik tekniğin tekrar canlanmasına neden olan kişi Jean Delaire’dir. Delaire’nin yaklaşımı maksiller suturlara traksiyon uygularken resiprokal olarak mandibula ve alını ankraj için itmektir. Bu yaklaşım geleneksel ortodontik metotlara göre kraniofasiyal kompleks kemiklerinin daha geniş ölçüde repozisyonunu sağlar. Irie ve Nakamura’nın da içinde bulunduğu diğer klinisyenler de bu temel tedavi tekniğini kullanmaktadır.

Face mask dizaynında major değişiklikler kısa süre sonra Henri Petit tarafından yapılmıştır. Petit face mask kullanımının rölatif olarak daha kısa kullanılmasını savunmuştur (4-6 ay) ancak tedavi süresince kraniofasiyal komplekse ağır kuvvetler uygulanmaktadır. Petit face mask çene ve alın için pedler eklenen 0.25"yuvarlak paslanmaz çelik kollardan oluşmaktadır. Bu ilk yaklaşım rütin olarak pratik değildir çünkü, her bir apareyin yapımı için saatler gerekmektedir. Daha sonra face mask dizaynı basitleştirilmiştir ve ticari olarak piyasaya sürülmüştür (Great Lake Orthodontic Products).bu sonraki dizayn daha basittir, çene ve alın pediyle birleşen tek midline rod içerir. Ayrıca ağır elastikler ayarlanabilir crossbow’la birleşir.

Petit face maskin bugün ki versiyonu  yumuşak dokuyla alın ve çene bölgesinde birleşen iki pedden yapılır. Pedler akrilikten yapılır ve geçirgen olmayan, değiştirilebilen ve kolaylıkla temizlenebilen soft closed-cell foam ile kaplanır. Pedler iki ucunda yuvarlak vidalar olan (acorn nuts) .25 inch yuvarlak paslanmaz çelik midline rod ile birleşir. Pedlerin pozisyonu setscrewin sıkıştırılması veya gevşetilmesi ile ayarlanabilir. Rod hastanın yüzünün konturuna daha uyumlu olması için bükülebilir.

Rodun ortasında 0.075 inch paslanmaz çelikten yapılan crossbar roda setscrew ile bağlanır. Böylece crossbar vertikal olarak ayarlanabilir. Crossbarın uçları hasta güvenliği için yuvarlatılır. 

Bonded Maksiller Splint

Posterior dentisyona yapıştırılan akrilik ve telden oluşan maksiller ekspansiyon apareyidir. Bu splint bu bölümün içinde anlatılan akrilik splint ekspander ile aynı dizayna sahiptir. Face mask hookları eklenir.

Karma dentisyon hastalarında splint genellikle 1. ve 2. süt molarları ve daimi 1. molarları kaplar. Elastik için hooklar apareyin anterior bölgesinde maksiller 1. süt molar hizasındadır. Hasta süt dentisyonda ise maksiller molarlar ile birlikte kaninler de splinte dahil edilir. Bu durumda hooklar maksiller kaninler hizasındadır.

MBS(maksiller bonded splint) geç karma dentisyonda veya erken daimi dentisyonda kullanılacaksa sıklıkla apareyin modifikasyonu gerekmektedir. Eğer daimi 2. molarlar sürmüşse bu dişlerin apareyin takıldığı sürece supraerüpsiyonunun engellenmesi için bu dişlere oklüzal restler yerleştirilmesi gerekmektedir. Maksiller 2.molarların üzerindeki akriliğin bite’ı açma tehlikesi nedeniyle aparey 2.molarları çevreleyecek kadar posteriora uzatılmamalıdır.

İstenen kuvvet yönüne bağlı olarak hookların pozisyonlarında da modifikasyonlar yapılabilir. Maksilla üzerinde daha aşağı yönde kuvvet isteniyorsa hooklar maksiller vestibül içerisinde değişen yükseklikte yerleştirilebilir. Daha horizontal çekim isteniyorsa hooklar oklüzal yüzeye yakın akriliğe yerleştirilebilir. Kuvvetin çekim yönüyle ilgili olarak sınırlayıcı faktör alt ve üst dudağın pozisyonudur.

Maksiller splint ortasına ekspansiyon vidası lehimlenmiş .045 inch yuvarlak paslanmaz çelik tel içerir. Hooklar ve oklüzal restler de aynı boyuttaki telden yapılır. Üç milimetre kalınlığındaki Biocryl ısıtılır ve Biostar termal basınç makinesiyle adapte edilir ve dişlerle birleştirilir. Üç milimetreden kalın splint Biocryl kullanımı karşıt dentisyonun apareyi aşındırması, bunun sonucunda doku sıvılarının kaplanan dişlerin oklüzal yüzeyleri ile temas etmesi nedeniyle bazı hastalarda oklüzal dekalsifikasyonlara neden olabilir.Şiddetli bruksizim vakalarında alt retainer apareyin bruksizme bağlı oklüzal abrazyonunu azaltmak için geceleri kullandırılabilir.

Maksiller splint ‘salt and pepper’ uygulama metodu ile metilmetakrilat rezinden de yapılabilir ancak bu teknik önerilmemektedir. Cold-cure akrilik kullanmanın bir dezavantajı genellikle bu şekilde apareyin oklüzal yüzeyinde yatay düzlem oluşturulması ve mastikasyonun güçleştirilmesidir. Biostar kullanımı Biocryl ile orijinal oklüzal konfigürasyona yakınlaşılmasıdır. Daha önemlisi Biocryl ile yapılan apareylerin daha fleksible ve resilient olması nedeniyle cold-cure akrilikten yapılandan daha rahat çıkarılmasıdır.

Midfasiyal ortopedik ekspansiyonun Class III maloklüzyonun belirli tiplerinin tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir. Oppenheim bu olasılığı tartışan ilk isimlerdendir. Haas RPE’nin A Noktasını az miktarda öne taşıdığını ve maksillanın aşağı ve ileri hareket ettiğini göstermiştir ve Dellinger de bu fenomeni primatlarda göstermiştir. Haas ayrıca palatal apareyin distal yüzeyinden chin cup’a Class III traksiyon kullanarak maksiller hareketin arttırılabileceğini göstermiştir.

Face mask tedavisinin içinde bu tip ekspansiyon suturları ayırdığı için face maksin etkisini arttırır. Maksiller splintin bite açma etkisi apareyin banded dizaynda görülen posterior dişlerin ekstrüzyon eğilimini azaltır. Buna rağmen klinik değerlendirmelerde henüz bonded RME apareyinin diğer intraoral ankraj apareylerinden üstün olduğu gösterilmemiştir.

Elastik Traksiyon

Face mask yüze hooklar ve crossbow arasında uzanan elastiklerin gerilmesiyle oturtulur. Başlangıçta ½ inch 8 oz kuvvet sonuçta 5/16 inch 14 oz kuvvet uygulayan bir dizi elastik kullanımıyla ağır kuvvetler oluşur. Hafif kuvvetler break-in periyotta kullanılır ve kuvvetler hasta apareye alıştıkça artar.

FACE MASK’İN UYGULANMASI

Maksiller splintin yapıştırılması ile ilgili prosedür bölüm 13’de detaylı olarak anlatılan prosedürle aynıdır, bu bölümde tekrar özetlenecektir. Tüm klinik uygulama daha önce literatürde tanımlanmıştır.  

Ölçü

Standart aliminyum tray kullanılabilir. Ölçüler kontrol edilir. Çalışma modelleri elde edilmesi için alçı dökülür ve modeller trimlenir.

Splint Yapımı ve Teslim

Paslanmaz çelik .045 inch tel posterior dişlerin konturlarına uygun bükülür. Posteriora bakan hooklar bu tele istenen pozisyonda lehimlenir. Genellikle hooklar maksiller 1. süt molar veya süt kanin hizasında lehimlenir. Hyrax tipi ekspansiyon vidası palatinanın ortasına yerleştirilir ve temel tele lehimlenir. Biocryl tabaka yumuşatılır, tel çatı ve model üzerinde Biostar kullanılarak form verilir. Soğuduktan sonra aparey trimlenir ve polisajlanır. Aparey dişlerin gingival marjinini de içerir. Splint bölüm 13’de anlatıldığı gibi yapıştırılır.

Yerleştirme sırasında klinisyen diş ipi kullanarak taşan bonding ajanın  hookları kapatmadığından emin olmalıdır. Bonding ajanı seffaf olduğunda hooku kaplayan taşkın kısımlar nadiren farkadilmez ve ancak elastikler ilk kullanılavağı gün fark edilir. Hooklar serbest olmalı ve alttaki gingival dokuya temas etmemelidir.

Splintin Aktivasyonu

Hastaya vidayı genellikle günde birkez ve yatmadan önce çevirmesi söylenir. Face mask’in endike olduğu çoğu Class III bireylerde maksiller ekspansiyon faydalıdır. Bu durumlarda maksiller splint istenen transversal değişiklik elde edilinceye kadar aktive edilir. Ekspansiyon gerekmeyen hastalarda da splint günde birkez olmak üzere 8-10 gün face mask tedavisini kolaylaştıran sutur ayrılmasını sağladığı için aktive edilir.

Borderline vakalarda bonded RME apareyinin yerleştirilmesi ve aktivasyonu vertikal ve transvers yöndeki değişikliklerle birlikte oklüzal ilişkide istene değişiklikleri sağlayabilir böylece full-time face mask kullanma ihtiyacı elimine edilir veya hastanın apareyini okul sonrası ve gece takmasına izin verir.

Teslim

Face mask splint yerleştirildikten 2-6 hafta sonra verilir. Petit face mask’in şimdiki versiyonunun iki boyutu mevcuttur ve çoğu hastanın yüz konturlarına uyabilecek şekilde ayarlanabilir. Face mask uyumlanırken aparey önce çeneye yerleştirilir ve alın pedinin pozisyonu değerlendirilir. Genellikle bu durumda alın pedi alından uzaklaşır. Bu durumda santral suppot bar konturu üzerinde ayarlama yapılmalıdır ve bu ayarlamalar el basıncı ile yapılabilir.

Alın pedinin pozisyonu vertikal olarak pedi tutan vidanın gevşetilmesi ile ayarlanabilir. Alın pedi kaşların ve saç çizgisinin ortasında pozisyonlandırılır.

Crossbar da aynı şekilde vidanın gevşetilmesiyle ayarlanır. Crossbarın final pozisyonuna intraoral elastiklerin hooklara takılmasıyla karar verilir. Elastikler orta hatta yakın crossbara takılmalıdır. Crossbarın vertikal pozisyonu alt ve üst dudakların kontak noktasının arasından elastikler anteriora uzanacak şekilde ayarlanmalıdır . Alt ve üst dudakların fonksiyonları engellenmemelidir. Ağız köşelerinde irritasyona neden olunmamalıdır.

Santral support bar hastanın yüzüne göre çok uzun ise kesilebilir böylece bar kısaltılır.

Elastik Kullanımı

Face mask tedavi edildiğinde, ilk iki hafta bilateral olarak 3/8 inch 8 oz elastik kullanımı tavsiye edilmektedir. Bundan sonra ½ inch 14 oz elastikler kullanılır. Maksimum kuvvet 5/16 inch 14 oz elastiklerle elde edilir. Eğer hastada kızarıklıklar veya yumuşak doku problemleri olursa elastik kuvveti azaltılabilir veya apareyin takılma süresi azaltılabilir.

Yumuşak dokuya çok fazla basınç uygulanmaması için dikkatli olunmalıdır. Bu ağır kuvvetler kızarıklıklara, deri irritasyonlarına veya intraoral gingival problemlere neden olabilir. Bu noktadaki irritasyonlar chin cup’in deriye fazla temas (heavy contact) etmesinden kaynaklanır. Alt dudağın altındaki kurvatür chin cup’in üst sınırının yumuşak dokuya baskı yaptığını göstermektedir. Bu durum devam ederse alt keserlerin gingival kısmında çekilmeler olur. Chin cup’in baskısı santral supportun açısı ayarlanarak düzeltilebilir. İrritasyon chin cup’in içine ekstra pedler eklenerek giderilebilir.

Optimal olarak hastanın face mask’i yemek dışında devamlı kullanması söylenir. Genç hastalar (5-9yaş) eğer full-time(okul da dahil) takarsa tedavinin 4-6 ay süreceği söylenirse bu rejime genellikle uyar. Daha büyük hastalarda full-time kullandırtmak güçtür. Aparey spor (contact sport) veya okul dışında devamlı takılmalıdır. Bazı hastalar apareyi yaz aylarında kullanmayı tercih ederken diğerleri yaz aktiviteleri nedeniyle bu aylarda kullanmayı istemez.

Hastalar ağız hijyeni konusunda ve splintin gevşemesiyle ilgili herhangi bir semptom olduğunda belirtmesiyle ilgili uyarılmalıdır. Hasta 4-8 hafta arayla splintin durumunu ve sert/yumuşak doku değişikliklerini değerlendirmek amacıyla görülür. Face mask üzerinde her ayarlama yapıldığında apareyin uyumu kontrol edilmelidir(22-13).

Tedavinin Bırakılması

Sıkça sorulan sorulardan birisi de tedavinin bırakılma endikasyonuyla ilgilidir. Face mask interinsizal olarak 2-5 mm pozitif overjet elde edilinceye kadar kullanılır. Vertikal overlap da sağlanmalıdır. Bu anda 3-6 ay daha part-time veya geceleri apareyin takılması tavsiye edilmektedir. Keskin kenarlı anterior braket removing pens kullanılarak splint çıkarılır. Birinci ve ikinci süt molarlar asına ball kroşe yerleştirilmiş hareketli stabilizasyon plağı full-time kullandırılır.

Retansiyon için diğer bir opsiyon da hareketli mandibular retraktördür. Aparey palatal plak ve mandibular keserlerin servikal sınırından geçen labial arktan oluşur. Aktive ederken mandibula maksimum retrüzyona zorlandığında labial ark mandibular keserlerin 2 mm önünde seyretmelidir. Burada amaç labial arkın sadece mandibulanın sagital hareketlerinde fonksiyonel stop olarak çalışmasını sağlamaktır. Plak gerektiğinde ekspansiyon vidası, maksiller keserlerin proklinasyonu için spring gibi ekstra parçalar içerebilir. Hastaya ilk 6 ay apareyini devamlı takması söylenir daha sonra aparey kademeli olarak bırakılır.

Başlangıçta şiddetli iskeletsel veya nöromusküler dengesizliği olan vakalarada FR-3 apareyi Class III ilişkinin tedavisini takiben aktif retainer olarak kullanılmalıdır. Residüel mandibular prognatisi olan hastalarda chin cup retainer olarak kullanılabilir.

Face mask hastanın eklem problemi sempotu olduğunda hemen bırakılmalıdır. Çok nadiren rastlanmasına rağmen face mask kullanan hastalarda TME problemlerine rastlanır ve apareyin bırakılması semptomolojinin dönüşü ile sonuçlanır.

SONUÇ

Birçok klinik çalışma Class III maloklüzyonların tedavisi için en uygun zamanın erken karma dentisyon örneğin maksiller keserlerin sürme başlangıcı olduğunu göstermiştir. Genellikle mandibular keserler de sürmüştür. Maksiller keserlerin sürmesiyle face mask tedavisine başlandığında keserlerde pozitif vertikal ve horizontal overlap sağlanır ve idame ettirilir. Pozitif overbite ve overjet ilişkisinin sağlanması belki de Class III düzeltimin uzun dönem idamesinde en etkili faktördür.

Class III maloklüzyonlarda tedavi başlangıcında hasta yaşı ne kadar büyükse ve maloklüzyon ne kadar şiddetliyse cerrahi olmadan başarılı tedavi ihtimali o derece azdır. Ek olarak ailede güçlü mandibular prognatizm hikayesi veya diğer Class III problemler stabil sonuç ihtimalini azaltır.

Ayrıca tedavi başlangıcındaki birkaç dental ve iskeletsel etken de Class III maloklüzyonların başarısız tedavi sonucunu tahmin etmekte etkilidir. Bu etkenler aşırı intermaksiller vertikal ilişkiyi(iskeletsel openbite), mandibular kondilin posterior inklünasyonunu ve geniş mandibular intermolar genişliği içerir.

Birçok hafif, orta derece ve şiddetli Class III problemde buna rağmen bu tedavi tipi kısa süre içinde belirgin oklüzal değişiklik sağlar. Aileye uzun dönem stabilite garantisi verilmezse ve dikkatle uygulanırsa, bu tedavi tipi birçok Class III vakada gayet memnun edici sonuç sağlar.

Karma dentisyonda face mask tedavisine başlanan hastaların yaklaşık %50’sinde daimi dişlerin erüpsiyonu gerçekleştikten sonra sabit apareyler yerleştirilmeden ikinci bir değerlendirmenin gerektiği unutulmamalıdır. Bu tedavi tipi basitçe bonded veya banded RME apareyinin yerleştirilmesini içerir. Ayrıca fultime veya part-time face mask tedavisini de tekrar gerektirebilir. Hasta veya ailesine Class III maloklüzyonların herediter ve çevresel birçok nedene bağlı değişen etyolojisi nedeniyle uzun dönemde garanti verilmemelidir.

Bu tedavi tipinin sonuçları şaşırtıcıdır ve genellikle 4-6 ayda oluşur, maksiller ve mandibular keserlerde pozitif vertikal overlap sağlanmışsa daimi dentisyona geçiş sırasında düzeltimin idame ettirilmesi için önemli bir şans elde edilmiştir.

Son olarak Ankara da ki ortodonti kliniklerinde yüz maskesi ile ortodontik tedavi uygulanmaktadır. Ama ortopedik etkili ve hastaya ciddi kuvvet uyguladığı için kontrollü bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Yüz maskesi ile ortodontik tedavi ücretleri  kliniğe ve uygulanacak diğer ortodontik tedavi sistemlerine göre değişir. Ama rehber olması açısından 2016 yılı Türk Diş Hekimliği Rehber fiyat tarifesine göre sadece yüz maskesi uygulamasının fiyatı 770 TL dir. Ama bunu uygulamak için ağıza RPE ya da başka bir aparey sonrasında da muhtemel ortodontik tedavi gerekeceği unutulmamalıdır.

KAYNAK: MC NAMARA

Detaylı Bilgi ve Randevu Talebiniz İçin

  Ankara Ortodonti

 •   Dr.Enver Akın Özkan
       Ortodonti Uzmanı
 •   0312 236 04 16
 •   Olgunlar Kitapçılar Çarşısı Sedir Apt.
       2/16 Kızılay (Akbank Üstü)
 • bilgi@ankaraortodonti.net