Kendinden Kilitli Braket Sistemleri-Damon Sistem

Kendinden Kilitli Braket Sistemleri-Damon Sistem

Rutin ortodontik tedavinin etkinliğini arttıran ve tedavi kalitesinini koruysn ve yükselten uzun yıllardır kullanılsa da diğer sistemlere göre nispeten ortodontik tedaviye yeni katılmış sitemdir. Tel tedavisinin süresinin azaltıldığı için hastalara avantaj sağladığı gibi hekimin hastasını görme sıklığını ve klinikte geçen süreyi azalttığı için hekim içinde oldukça avantajlı olduğu iddia edilmektedir.

Self ligating braketlerin genel konsepti yeni değildir ve ortodontik literatürün yıllardır bir parçasıdır. Edgelock braket sistemi Ormco şirketi tarafından 1968’de geliştirilmiş ve Hanson ilk self ligating braketi 1980’de tanıtmıştır. SPEED apareyinin temel komponentlerini tanımlamış ve fonksiyon sırasında davranışını açıklamıştır. Hanson braket gövdesi, monte spring klips ve bonding padin dişe ve destek yapılarına ligatür materyallerine gerek kalmaksızn düzeltici kuvvet uygulanmasına izin verdiğini ifade etmiştir. Spring ve ark slot geometrisi kayma sürtünmesini azaltmak ve diş hareketlerinin üç boyutlu kontrolünü arttırmak için dizayn edilmiştir. Ayrıca küçük boyutlarına rağmen SPEED braketlerinin çok miktarda yardımcı aparey sağladığını da ifade etmiştir. tek bir brakete birçok tip elastik hook ve uprighting spring takmak mümkündür.

Aktif ligasyonun primer amacı rotasyon ve tork kontrolü için ark telini braket tabanına yerleştirmektir. Damon aktif ligation braketlerin slot boyutlarının aslında pasif duruma azaltıldığını ifade ederek bu tip spring klips aktivasyonuna ilgiyi arttırmıştır. Sonuç olarak lümen boyutu küçüldükçe sürtünme seviyesi artar.

Damon pasif ligasyonu savunmuş ve düşük sürtünme seviyesine sahip bir braket geliştirmiştir. Uzun randevu aralıkları ile hasta başında geçirilen zamanı ve tedavi süresini azaltmak için bu braket sisteminde küçük çaplı nikel titanyum ark tellerinin başlangıç telleri olarak kullanılmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca bu yaklaşımın hasta rahatlığını arttırırken tedavi kalitesi ve kontrolü de geliştirdiğini ifade etmiştir.

Self ligating braket

Twin braket konfigürasyonlu tamamen ayarlanmış Straight-Wire apareyidir. Braketteki duyulabilir klikle açılan ve kapanan sürgü iki arkta da klinisyene doğru açılır böylece klinisyen ark telinin slota oturduğunu kolaylıkla anlar. Sürgü kapandığında braketin lümeni tam boyutta kalır. Bu braket dizaynlarının kombinasyonu ve superelastik ark telleri slotu bukkolingual olarak doldurmaya izin verir.

Braket, braket yüzeyine 45 derece açılandırılmış özel dizayn edilmiş pensle açılır. Sürgü pensin uçları ile aşağı itilir. Sürgüyü kapatırken pens zıt yönde açılandırılır ve pensin uçları ark teli üzerindeki sürgüyü itmek için kullanılır.

Damon 2 braketleri bu amaçla özel olarak dizayn edilmiş enstrümanlarla açılabilir ve kapatılabilir. Braket braket base’ine temas eden ucu 90 derece bükülerek modifiye edilmiş tweezer ile açılabilir. Diğer uç sürgüyü ark telinden uzaklaştırmak için kullanılır.

Tweezer benzeri diğer bir alet ark telini braket slotuna itildikten sonra sürgüyü kapatmak için geliştirilmiştir. Aletin bir ucu ark telini slotta tutmak , diğer uç braketi kapatırken sürgüyü ark teli üzerine itmek için modifiye edilmiştir. geliştirilen diğer bir enstrüman Cool Tool adının vurguladığı gibi NiTi tellerin yerleştirilmesini kolaylaştırmak için soğutulabilir veya dondurulabilir.

Damon self lgation’un en önemli özelliğinin ark teli değiştirilirken kazanılan zaman olduğunu ifade etmiştir. bu tip braketlerin kullanımı nikel titanyum gibi düşük kuvvetli tellerin yerleştirilmesine izin verir. Azaltılmış sürtünme düşük kuvvetli tellerin en üst seviyede opere edilmedine böylece biyolojik olarak daha iyi diş hareketinin stimülasyonuna izin verir.

Konvansiyonel braketlerle karşılaştırıldığında self ligating braketlerin sürtünmesinde azalma olduğunu çalışmalar göstermiştir. Voudouris üç tip braketle oluşturulan sürtünmeyi ölçmüştür: O ring ve paslanmaz çelik ligatürlü konvansiyonel twin braketler, aktif self ligation braketler ve orijinal Damon SL dizaynını içeren pasif self ligation braketler. O-ring ile bağlanan konvansiyonel braketler pasif self ligating braketlerden 500 kat, paslanmaz çelik ligatürlü braketler 300 kat daha fazla sürtünme göstermiştir. Ayrıca aktif self ligating braketler 216 kat daha fazla sürtünme oluşturur.

Kapur ve ark. orijinal Damon SL braketlerini mini-twin braketlerle karşılaştırmıştır. NiTi tel konvansiyonel brakete itilerek elastomerik power modül ile bağlandığında oluşan sürtünme kuvvetleri pasif self ligating braketler kullanıldığında oluşandan yaklaşık üç kat daha büyüktür. Paslanmaz çelik tel test edildiğinde konvansiyonel braket 15 kattan fazla sürtünme oluşturmuştur. Self ligating braketlerin sadece ark teli yerleşimini daha kolay ve garantili yapmadığı aynı zamanda düşük sürtünme seviyesi oluşturarak ortodontiste kaydırma mekanikleri kullandığında avantaj sağladığı sonucuna varmışlardır.

Damon .022 inch slotlu pasif self ligating apareyi kullanımını önermektedir. üç set halinde tel kullanmaktadır, yüzey karakteristikleri ve gözlemlenmiş klinik performansı için .014 inch Align SE nikel titanyumla başlar. Damon ‘geniş lümende küçük telle başlamanın sıralanma bozukluğu olan dişlerde ark teli slotu aşılarının diverjansını azalttığını ve sürtünme kuvvetlerini büyük ölçüde azalttığını’ belirtmektedir. Proffit ve ark. konvansiyonel olarak bağlanmış .018 inch ve .022 inch braketlerde , aynı ark tellerinin .022 inch slotlarda mandibular anteriorları daha kısa sürede sıraladığını göstermiştir.

Damon diş hareketlerindeki biyolojik prosesi kesmeden ark tellerinin tamamen çalışması için 10 haftalık randevu aralıkları önermektedir. proffit ve Fields’e göre bir apareyi çok sık aktive etmek, tamir prosesinin kısa devri, dişlerde veya kemikte hasar oluşturabilir ve daha uzun randevu siklusu hasarı önleyebilir veya en azından minimalize edebilir.

Sekanstaki ikinci tel .016x.022 inch Align SE nikel titanyum ark telidir. Bu ark teli klinisyenin dentisyonun rotasyonel kontrolünü elde etmesini sağlar. Hem Proffit ve Fields hem de Damon braket slotu ve ark teli arasında en az .002 inch fark bulunmasını önermiştir. Bu durumda .025 inch derinliğindeki ark teli .027 inch braket slotuna oturtulduğunda fazla fark rotasyonlar düzelirken sürtünmenin azalmasını sağlar. Damon bu sekanstaki final ark teli yerleştirilmeden rotasyonların tamamen düzeltilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Tedavi sırasında braket pozisyonunda problemler oluşursa braketler mümkün olduğunca çabuk repoze edilmelidir.

Üçüncü ve final ark teli ‘pre-posted’ .019x.025 inch vertikal boyutun kontrolüne yardım eden, tork ve seviyelemeyi tamamlayan, oklüzyonun detaylandırılmasına olanak sağlayan paslanmaz çelik teldir. Yer kapatılması tipik olarak lateral keserlerin distalinde konumlandırılmış crimbed veya lehimli postlara anteriordan birleştirilen intraark veya interark elastiklerle yapılır.

Klinik araştırma perspektifinden bakıldığında, pasif self ligation başlangıç aşamasındadır. Sağ duyu ile bakıldığında sistem mantıklı görülebilir ve yazarın Damon 2 protokolü ile ilgili ilk intibası pozitiftir. Tüm yeni protokollerde olduğu gibi yeni klinik yaklaşımların öğrenme safhası da göz önüne alınarak Damon protokolünün endike olduğu hasta tiplerine karar vermek için veri gereklidir.

KAYNAK: MC NAMARA

Ankara Ortodonti Olgunlar Caddesi 2/16 Kavaklıdere Kızılay ANKARA 0312 236 04 16

Detaylı Bilgi ve Randevu Talebiniz İçin

    Ankara Ortodonti

  •   Dr.Enver Akın Özkan
         Ortodonti Uzmanı
  •   0312 236 04 16
  •   Olgunlar Kitapçılar Çarşısı Sedir Apt.
         2/16 Kızılay (Akbank Üstü)
  • bilgi@ankaraortodonti.net