Fonksiyonel Çene Ortopedisi

Fonksiyonel Çene Ortopedisi

Fonksiyonel Çene Ortopedisi

Büyüme gelişim döneminde her organda olduğu gibi ağız diş çene sistemini oluşturan kas iskelet dokusu da hem hacimsel olarak hem boyut olarak uzayın tüm yönlerinde hem gelişir hem büyür. Fonksiyonel çene ortopedisi de zaten mevcut olan bu büyüme gelişim paternini kullanarak mevcut ortodontik anomalileri tedavi eden, oluşmasını ya da şiddetlenmesini engelleyen bir tedavi disiplinidir. Türk diş hekimliği mevzuatına göre ‘Fonksiyonel Çene Ortopedisti’ diye bir uzmanlık dalı yoktur. Ortodontik tedavi yöntemlerinden biridir. Fonksiyonel çene ortopedisi gerektiren iskeletsel anomaliler ileride kısa sürelide olsa sabit diş teli tedavisi gerektireceği için ortodonti uzmanlarınca takip dilmesi daha sağlıklı olabilir.

Daha iyi anlaşılması açısından Fonsiyonel çene ortopedisine örnek olarak yukarıdaki resimde görülen twin-block apareyi verilebilir. Sefalometrik analizle de desteklenen iskeletsel alt çene geriliğine sahip büyüme gelişim devam eden hastalarda. Alt çene önde konumlandırılarak bu aparey yapılır. Hasta bunu kullandığında alt çenesini öne almak mecburiyetinde kalır. Zorlanarak oluşturulan bu kas ve lif kuvveti çeneyi yeni yeni pozisyonda zamanla stabil tutar ve tüm dokular buna göre şekillenir. Ortodontide bunun gibi monoblock, herbs, frankle gibi bir çok fonksiyonel ortopedik aparey değişik problemler için kullanılır.

Çiğneme sistemi kalıtımsal olarak başlangıçta formlansa da  fonksiyonel çene ortopedisi ile  fonksiyone göre yeniden şekillendirilebilirler.

Bu tarz tedaviler planlanırken iyi bir anamnez alınmalı fonksiyonu etkileyen diğer sorunlar ( özellikle ağız solunumu çok sık karşılaşılan bir durumdur) ilgili uzmanlarla konsülte edilmeli . Ortodontik tedaylı bir sefalometrik analiz, model analizi yapılmalı. El-bilek filmeleri ile büyüme gelişimin hangi aşamada olduğu saptanmalıdır. Çok erken tedaviler tedavinin yıllarca sürmesine ve hasta işbirliğinin kaybolmasına neden olacaktır.

Fonksiyonel çene ortopedisinde büyüme ve gelişimin tam olarak anlaşılması gereklidir. Çocuklarda çalışmayan hekimlerin bile problemlerin gelişimsel sürecini anlamadan erişkinlerde gözlenen durumları anlaması güçtür. Çocuklarda çalışan hekimlerin de her diş hekiminin de çalışır- normal varyasyonları anormal veya patolojik proseslerin etkilerinden ayırması önemlidir. Ortodontistler sadece dentisyonun değil tüm dentofasiyal kompleksin gelişimiyle ilgilendiğinden hastaya yarar sağlamak için fasiyal büyümeyi şekillendirmesi gerekir. Tabii ki bu normal büyüme paterni ve altında yatan mekanizma tam olarak anlaşılmadığında mümkün değildir.

Yeri gelmişken belirtme de fayda var ki üyüme ve gelişim oldukça ilişkilidir ancak eş anlamlı değildir. Konuşma dilinde büyüme boyutta artışa karşılık gelir ancak değişimle diğerlerinden daha alakalıdır. Bazı dokular hızla gelişip daha sonra küçüldüğü veya yok olduğu için fizyolojik büyüme zamana karşı negatif faz içerebilir. Diğer taraftan eğer büyüme sadece değişim süreci olarak tanımlanırsa terim neredeyse anlamsız olur. Genel bir terim olarak gelişme artan derecede organizasyon anlamına gelir ancak sıklıkla doğal çevrenin istenmeyen etkileri görülür. Buna rağmen nadiren artış ne sayıda ne boyutta kompleksitede olacaktır. Daha sıklıkla gelişim terimi kompleksitede artışı ifade edecektir. Gelişim özelleşmede artışı vurgular yani artan gelişimin bedeli potansiyel kaybıdır. Büyüme anatomik bir olgudur buna rağmen gelişim fizyolojik ve davranışsaldır.

Diş hekimleri dişlerin ve yüzün fiziksel yapıları ile uğraşsa da ortodontik tedavinin majör sebebinin psikososyal etkiler olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca her tedavi de olduğu kadar hatta daha fazhasta kooperasyonu gereklidir ve farklı yaşlardaki çocuklarda bunu sağlamak sosyal ve davranışsal gelişim bilgisi gerektirir.

Dr.Enver Akın Özkan Ankara Ortodonti Uzmanı

Kaynak: Profit

Detaylı Bilgi ve Randevu Talebiniz İçin

    Ankara Ortodonti

  •   Dr.Enver Akın Özkan
         Ortodonti Uzmanı
  •   0312 236 04 16
  •   Olgunlar Kitapçılar Çarşısı Sedir Apt.
         2/16 Kızılay (Akbank Üstü)
  • bilgi@ankaraortodonti.net